Pred Vama je probni kurs knjigovodstva koji će Vam pomoći da se na jednostavan način upoznate sa Moodle platformom za učenje na daljinu.