Pred Vama je probni kurs knjigovodstva koji Δ‡e Vam pomoΔ‡i da se na jednostavan način upoznate sa Moodle platformom za učenje na daljinu.